veřejná dražba 24DR3308

Dražební vyhláška č. 24DR3308

Movité věci.
Datum Dne 25. května 2005 se zahájením v 16.00 hod.Zápis účastníků dražby se koná v místě konání dražby dne 25. května 2005 v době od 15.30 hod. do zahájení dražby.
Místo V aukční síni Realitas, Otakarova 1253, Uherské Hradiště (3. patro D.B.K.)
Prohlídky předmětu dražby: Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. dne 19. května 2005 v 9.00 hodin a 11 hodin,
2. dne 23. května 2005 v 9.00 hodin a 11 hodin.Sraz účastníků prohlídky v 9,00 hodin se stanovuje v sídle správce konkursní podstaty úpadce společnosti WOODART s.r.o. JUDr. Ludmily Hlaváčkové, v Boršicích, Družstevní 428.
Sraz účastníků prohlídky v 11,00 hodin se stanovuje v sídle společnosti REALITAS, s.r.o., Otakarova 1253, Uherské Hradiště.
Informace: +420 - 602 - 70 44 55 nebo +420 - 608 - 666 555
Nejnižší podání: -
Dražební jistota: -

Stáhněte si soubor 24DR3308.ZIP, který obsahuje:

  • Dražební vyhlášku

Bližší informace na telefonu +420 - 602 - 70 44 55, nebo v sídle společnosti REALITAS, s.r.o.

[home page] [nabídka nemovitostí] [realitní kancelář] [veřejné dražby] [vydavatelství]