veřejná dražba 24DR3322

Dražební vyhláška č. 24DR3322

Bytová jednotka č. 134/17.
Datum Dne 4. května 2005 se zahájením v 10.20 hod.Zápis účastníků dražby se koná v místě konání dražby dne 4. května 2005 v době od 9.50 hod. do zahájení dražby.
Místo V Divadle Petra Bezruče, ul. 28. října 880, Jeseník.
Prohlídky předmětu dražby: Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. dne 21. dubna 2005 v 8.00 hodin,
2. dne 28. dubna 2005 v 8.00 hodin.Sraz účastníků prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, v Písečné.
Informace: +420 - 602 - 70 44 55 nebo +420 - 608 - 666 555
Nejnižší podání: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 1.500,- Kč

Stáhněte si soubor 24DR3322.ZIP, který obsahuje:

  • Dražební vyhlášku

  • Protokol o provedené dražbě

Bližší informace na telefonu +420 - 602 - 70 44 55, nebo v sídle společnosti REALITAS, s.r.o.

[home page] [nabídka nemovitostí] [realitní kancelář] [veřejné dražby] [vydavatelství]