veřejná dražba 24DR3101 - podnikatelský areál

Dražební vyhláška č. 24DR3101
Popis předmětu dražby

předmět dražby: provozní areál "POLIZ" (bývalá sušárna a třídění semen) v Uherském Hradišti v těsné blízkosti st. silnice I. třídy, včetně pozemku p.č. 529/2 - zast. plocha o výměře 2649 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště. Jedná se o 5 budov, provozní halu, ocelový přístřešek a zpevněné plochy.
obvyklá cena zjištěná posudkem: 4.350.000,- Kč
nejnižší podání: 2.900.000,- Kč
min. příhoz: 50.000,- Kč
dražební jistota: 200.000,- Kč
místo dražby: Uh.Hradiště, Na Morávce 1037, budova Školského úřadu, přízemí
zahájení dražby: 15.12.2000 v 10,00 hodin
zápis účastníků: 15.12.2000 od 9,15 hodin do začátku dražby
prohlídky: 30.11.2000 v 10,00 hodin u objektu - předmětu dražby
7.12.2000 v 10,00 hodin u objektu - předmětu dražby

Stáhněte si soubor 24DR3101.ZIP, který obsahuje:

  • Dražební vyhlášku

  • Popis areálu

  • Čestné prohlášení účastníka dražby FO

  • Čestné prohlášení účastníka dražby PO

  • Plná moc s čestným prohlášením FO

  • Plná moc s čestným prohlášením PO

Bližší informace na telefonu 0602 - 70 44 55, nebo v sídle společnosti REALITAS, s.r.o.

[home page] [nabídka nemovitostí] [realitní kancelář] [veřejné dražby] [vydavatelství]