veřejná dražba 24DR3332

Dražební vyhláška č. 24DR3332

Podnikatelský objekt v Kuřimi.
Datum Dne 13. září 2005 se zahájením v 9.00 hod.Zápis účastníků dražby se koná v místě konání dražby dne 13. září 2005 v době od 8.30 hod. do zahájení dražby.
Místo V Kuřimi, ulice Jungmannova č.p.950.
Prohlídky předmětu dražby: Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. dne 1. září 2005 v 9.00 hodin,
2. dne 6. září 2005 v 9.00 hodin.Sraz účastníků prohlídky se stanovuje u předmětu dražby.
Informace: +420 - 602 - 70 44 55 nebo +420 - 608 - 666 555
Nejnižší podání: 1.000.000,- Kč
Dražební jistota: 250.000,- Kč

Stáhněte si soubor 24DR3332.ZIP, který obsahuje:

  • Dražební vyhlášku

  • Protokol o provedené dražbě

Bližší informace na telefonu +420 - 602 - 70 44 55, nebo v sídle společnosti REALITAS, s.r.o.

[home page] [nabídka nemovitostí] [realitní kancelář] [veřejné dražby] [vydavatelství]