veřejná dražba 24DR3104

Dražební vyhláška č. 24DR3104
Popis předmětu dražby

předmět dražby: stavba občanské vybavenosti (bývalé kotelny) č.p. 1413, vystavěné na pozemku p.č. 234/1 zastavěná plocha (bez pozemku), pro obec Strážnice a k.ú. Strážnice na Moravě. Stavba se nachází v centru Strážnice v těsné blízkosti obchodního domu DANAJ. 
obvyklá cena zjištěná posudkem: 2.400.000,- Kč
nejnižší podání: 1.500.000,- Kč, možnost snížení na: 1.000.000,- Kč
min. příhoz: 50.000,- Kč
dražební jistota: 150.000,- Kč
místo dražby: Uh.Hradiště, Na Morávce 1037, budova Školského úřadu, přízemí
zahájení dražby: 25.1.2001 v 10,00 hodin
zápis účastníků: 25.1.2001 od 9,15 hodin do začátku dražby
prohlídky: 11.1.2001 v 10,00 hodin u předmětu dražby
18.1.2001 v 10,00 hodin u předmětu dražby

Stáhněte si soubor 24DR3104.ZIP, který obsahuje:

  • Dražební vyhlášku

  • Popis areálu

  • Čestné prohlášení účastníka dražby FO

  • Čestné prohlášení účastníka dražby PO

  • Plná moc s čestným prohlášením FO

  • Plná moc s čestným prohlášením PO

Bližší informace na telefonu 0602 - 70 44 55, nebo v sídle společnosti REALITAS, s.r.o.

[home page] [nabídka nemovitostí] [realitní kancelář] [veřejné dražby] [vydavatelství]