• Dluhopis foto 1 - 2020-03-21.jpg

Emitent REALITAS, s.r.o.
Název dluhopisu INVESTIČNÍ DLUHOPIS
LEI 984500XECD4BBF46A376
ISIN CZ0003524902
Podoba dluhopisů listinný cenný papír
Forma dluhopisu na řad
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Dlužná částka dluhopisu dlužná částka je rovna jmenovité hodnotě dluhopisu
Emisní kurz dluhopisu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Úrokový výnos dluhopisu 5% p.a.
Počet kusů až 2.400 ks
Číselná identifikace dluhopisů 0001/01/2020 - 2400/01/2020
Datum emise dluhopisů 1.4.2020
Lhůta pro upisování emise dluhopisů 1.4.2021
Splatnost dluhopisů 1.4.2025
Splatnost úrokového výnosu vždy k 1.4. následujícího roku
Dostupnost emisních podmínek realitas.cz/dluhopisy