Společnost REALITAS, s.r.o. byla založena v roce 1997. Od svého založení se společnost zabývala převážně realitní činností, dále pak vydáváním Moravských Realitních Novin a činností organizačních a ekonomických poradců. Svým působením se na realitním trhu etablovala a zajišťuje komplexní služby na trhu nemovitostí, a to prostřednictvím kanceláří v Praze a v Černošicích. Od roku 2000 provádí rovněž veřejné dražby (nemovitostí, podniků i movitých věcí) a zajišťuje rovněž provádění dražeb cenných papírů.

S polečnost REALITAS k prezentaci nemovitostí a dražeb využívá vlastní internetové stránky realitas.cz, century21central.cz, century21.cz/kancelar-realitas-central, další realitni internetové servery, na nichž aktivně inzeruje svoji nabídku nemovitostí a dražeb, jako jsou například sreality.cz, e-aukce.com, atd.

Dne 1.5.2000 nabyl účinnosti zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Naše společnost se po schválení Ministerstvem pro místní rozvoj dne 17.7.2000 stala jedním z prvních držitelů koncesované živnosti s oprávněním k provádění veřejných dražeb. Na základě této koncese naše společnost jako jedna z prvních v ČR úspěšně činnost dražebníka realizuje a patří mezi 50 největších dražebníků v ČR. Podílíme se rovněž aktivně na činnosti České asociace dražebníků, Komory dražebníků ČR a Sekce dražebníků založené při Asociaci realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska.

Doposud jsme provedli již stovky dražeb nemovitostí a nespočet dražeb movitých věcí a pohledávek podle zákona o veřejných dražbách. Objem vydraženého majetku je v řádech stovek milionů korun českých. Společnost REALITAS, s.r.o. se stabilně pohybuje v „TOP 50“ největších dražebníků v ČR z celkového počtu 774 dražebníků v ČR, kteří provedli alespoň jednu dražbu a v roce 2016 byla na 2. místě mezi dražebníky co do objemu vydraženého majetku.

První dražbu dle zákona 26/2000 Sb. jsme provedli 11.12.2000. Druhou 15.12.2000. Součástí tohoto dražebního dne 15.12.2000 byla rovněž charitativní dražba ve prospěch Střediska Diakonie ČCE Cesta, které pečuje o děti se středním a těžkým postižením. Bylo draženo deset výtvarných prací dětí. Výtěžek dražby byl 8.800,- Kč a byl spolu s finančním darem věnovaným naší společností předán Středisku Diakonie. Charitativní dražby se staly nedílnou součástí naší dražební činnosti.

V rámci dalších dražebních dnů jsme zrealizovali přechody vlastnictví k nemovitostem s poměrně velkým úspěchem navýšení nejnižšího podání. Nejvyšším procentuelním navýšením se můžeme pochlubit v případě dražby areálu v Uherském Hradišti, zatíženého nájemní smlouvou na dobu určitou 20 let, kdy z nejnižšího podání 4.200.000,- Kč jsme dosáhli ceny dosažené vydražením ve výši 13.500.000,- Kč, což je navýšení na 321%.

Při licitaci Mgr. Jiřího Kozumplíka byla mimo jiné realizována cena dosažená vydražením ve výši 12.200.000,- Kč u ubytovny ve Zlíně na ulici Růmy, kdy nejnižší podání bylo stanoveno na 3.000.000,- Kč, což je navýšení na 406%. U movitých věcí to bylo dokonce navýšení až na 470%.

V dražbách provedených společností REALITAS, s.r.o. byly vydraženy různé nemovitosti, od pozemků, přes rekreační chaty, rodinné domy, podnikatelské objekty jako například komerční objekt společnosti Spořilovská konkursní, v.o.s. v Poděbradech, motorest „ROHÁČ“ společnosti Výrobně obchodní družstvo Blatnice v Blatnici pod Sv. Antonínkem, komerční objekt společnosti ŠTĚRBA HOLDING, a.s. ve Starém Městě, administrativní budova se skladovací halou společnosti ŠTĚRBA HOLDING, a.s. v Uherském Hradišti, komerční objekty společnosti CDL Kabel s.r.o. v Kněžmostu a Vinařicích, dále až po celé podnikatelské areály jako například areál firmy POLIZ v Uherském Hradišti, areál společnosti SEP HOLDING, a.s. v Uherském Brodě, areál společnosti SEP HOLDING, a.s. v Uherském Hradišti, průmyslový objekt a administrativní budova v areálu TOMA, a.s. Otrokovice, výrobní hala s kancelářemi a prodejnou PREMIUM, s.r.o. v Kunovicích, areál společnosti NAREX Bučovice, a.s., areál společnosti DOPOS P.K., spol. s r.o. v Rohatci, areál společnosti UNISPO spol. s r.o. v Hořicích, provozní areál společnosti SELUN, spol. s r.o. v Rudné u Prahy, dále bytové domy v Nové Lhotě, Kunovicích a Viticích, cca. 480.000 m2 pozemků v okolí Poděbrad, ve výběrovém řízení pak např. areál Dolina, a.s., Staré Město. V rámci licitace Mgr. Jiřího Kozumplíka byly dále vydraženy mimo jiné nemovitosti z konkursních podstat strategických podniků ve Zlíně, a to z konkursních podstat a.s. ZPS Zlín a a.s. Svit Zlín nebo výrobní areál společnosti SAVELA, a.s. v Ostravě.

Doposud jsme provedli již stovky dražeb nemovitostí a nespočet dražeb movitých věcí a pohledávek podle zákona o veřejných dražbách. Objem vydraženého majetku je v řádech stovek milionů korun českých. Společnost REALITAS, s.r.o. se stabilně pohybuje v „TOP 50“ největších dražebníků v ČR z celkového počtu 774 dražebníků v ČR, kteří provedli alespoň jednu dražbu a v roce 2016 skončila NA 2. MÍSTĚ V ČR mezi dražebníky co do objemu vydraženého majetku.

Společnost REALITAS provádí rovněž prodej formou aukce na svém vlastním aukčním webu www.webaukci.cz.

V rámci své činnosti společnost REALITAS, s.r.o. zajišťuje rovněž výběrová řízení a veřejné obchodní soutěže ať již formou licitace, výběru nejvyšší nabídky obálkovou metodou, popřípadě výběru nejvhodnějšího kupujícího pro přímý prodej. Tyto činnosti provádí zejména pro správce konkursních podstat, ale rovněž i pro obce a jiné fyzické a právnické osoby.

Společnost REALITAS, s.r.o. realizuje společně s obchodníkem s cennými papíry dražby akcií a jiných cenných papírů.

Další činností společnosti REALITAS, s.r.o. je převod obecních bytů do osobního vlastnictví, kdy můžeme zmínit například převod 257 bytů Města Hulín a dvou bytových domů Obce Nivnice, které v roce 2001 naše společnost úspěšně realizovala.

Jednou ze stěžejních činností naší společnosti je rovněž vyhledávání investičních příležitostí pro naše klienty, kdy na základě požadavku vyhledáváme vhodný objekt po celé ČR.

V roce 2012 se společnost REALITAS, s.r.o. začlenila do celosvětové sítě realitních kanceláří pod značkou CENTURY 21 a svou činnost provádí prostřednictvím poboček CENTURY 21 Realitas Central v Praze a v Černošicích.

Kromě uvedených realitních činností nabízíme další doplňkové komplexní služby, a to právní poradenství v rámci advokátní kanceláře Doc. JUDr. Olgy Sovové, Ph.D., oceňování nemovitých věcí, podniků, movitých věcí atd. v rámci znalecké kanceláře, provádění veřejných dražeb a aukcí nemovitostí i movitých věcí.