Co je to dluhopis?

Dluhopisem nazýváme cenný papír, který zajišťuje jeho majiteli předem stanovený výnos ze svého vkladu. Poskytujete finanční částku, kterou dáváte emitentovi (vydavateli) dluhopisu. Každý držitel dluhopisu má právo na předem sjednaný úrok z částky investice do dluhopisu, který mu bude emitent vyplácet. Tento úrok se platí až do konce splatnosti dluhopisu. V termínu splatnosti dluhopisu jeho vydavatel vyplatí vloženou částku spolu s úrokem za poslední rok.

Aktuální dluhopisy

Název dluhopisů Emitent Forma dluhopisu Jmenovitá hodnota dluhopisu Datum emise dluhopisů  
 INVESTIČNÍ DLUHOPIS REALITAS, s.r.o. na řad 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) 1.4.2020