• Správce konkurzní podstaty
 • Živnostenský list realitní kancelář
 • Živnostenský list poradci
 • Živnostenský list koupě, prodej
 • Živnostenský list vedení účetnictví
 • Živnostenský list vydavatelství
 • Živnostenský list obchod
 • Živnostenský list služby
 • Výpis z OR 1.strana
 • Koncesní listina Vodní 121
 • Koncesní listina Otakarova 1253
 • Členský list ČAD 2005
 • Členský list ČAD 2004
 • Členský list ČAD 2003
 • Členský list ČAD 2002
 • Členský list ČAD 2001
 • Členský list ČAD 2000
 • Oceňování podniků
 • Oceňování movitého majetku
 • Správce konkurzní podstaty
 • Licitátor veřejných dražeb
 • Jmenovací dekret
 • Bankruptcy Trustee
 • Členský list ARK
 • Členský list EKRA
 • Nostrifikace diplomu